Көпшілік офертасы

"Дети ангелы" Қоғамдық Қоры

1.1. Бұдан әрі "Оферта" деп аталатын бұл жария оферта "балалар періштелер" қоғамдық қорының, бұдан әрі "қоғамдық қор" деп аталатын, қордың президенті Гинц М.А. Гинц атынан Жарғыға сәйкес әрекет ететін, Офертаға жауап беретін кез келген тұлғамен Офертада көзделген шарттарда бұдан әрі "Келісім" деп аталатын қайырмалдық туралы келісімді жасасу ұсынысы болып табылады. Осы ұсыныс Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабына сәйкес жария оферта болып табылады.

1.2. Ұсыныс қоғамдық бірлестіктің интернет желісіндегі сайтында келесі күні келесі мекенжай бойынша орналастырылғаннан кейін күшіне енеді www.detiangeli.kz.

1.3. Ұсыныс шектелмеген және қоғамдық қордың сайтында ұсыныстың күшін жою туралы хабарлама орналастырылған күннен кейінгі күнге дейін қолданыста болады. Қоғамдық қор кез келген уақытта Офертаны болдырмауға құқылы.

1.4. Қоғамдық бірлестік қайырмалдықтар туралы Шарттарды кез келген мүдделі тұлғаның тиісті шарт жасасу үшін қоғамдық бірлестікке жүгінуге құқығы бар Офертада көрсетілгеннен өзгеше түрде және (немесе) өзге де шарттарда жасасуға дайын.

2. Шарттың мәні

2.1. Осы келісімге сәйкес донор өз қаражатын ерікті қайырмалдық ретінде Қоғамдық қордың ағымдағы шотына кез келген тәсілмен аударады және Қоғамдық қор осы қайырмалдықты қабылдайды және оны жарғылық мақсатта пайдаланады. Қайырмалдықтарды беру фактісі донордың осы келісімнің шарттарымен толық келісімін көрсетеді.

2.2. Донордың осы келісім бойынша әрекеттерді орындауы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 516 -бабына сәйкес қайырымдылық болып табылады.

2.3. Донор қордың жарғылық мақсаттарына және қолданыстағы қайырымдылық бағдарламаларына сәйкес қайырымдылық көмек көрсету үшін донор анықтаған мөлшерде Қоғамдық қорға қаражат аударады. Донор нақты адамдарға қажет көмектің сипаты мен көлемі, сондай -ақ қайырымдылық бағдарламалары туралы ақпарат ала алады.

3. Қоғамдық қордың қызметі

3.1. Ауруханалар мен диспансерлік орталықтарды медициналық жабдықтармен қамтамасыз етуге бағытталған бағдарламаларды ұсыну үшін жеке және заңды тұлғалардан ерікті қайырымдылық жинау.

3.2. Қайырымдылық қызметті дәріптеу.

3.3. Қоғамдық қор коммерциялық қызметпен айналыспайды және пайда алуға арналмаған.

3.4. Қоғамдық қор www.detiangeli.kz сайтында өз жұмысы туралы ақпаратты және қызметінің нәтижелері туралы есептерді жариялайды.

4. Қайырмалдық

4.1. Қоғамдық қордың мақсаттарына коммерциялық емес негізде қайырмалдықтар немесе басқа да ресурстар беретін ұйым немесе жеке тұлға донор болып табылады.

4.2. Донорлық қызмет, яғни қайырымдылық қорына өтеусіз көмек көрсету.

4.3. Донор ерікті қайырымдылық сомасын дербес анықтайды және осы Шарттың талаптарына сәйкес www.detiangeli.kz сайтында көрсетілген кез келген төлем әдісін қолдана отырып, Қоғамдық қордың банктік шотына ақша аудару арқылы жүзеге асырады.

4.4. Донор кредиттік картаның немесе электрондық ақшаның көмегімен қайырмалдық жасай отырып, электрондық төлем жүйесін қоса алғанда, деректемелер бойынша банк арқылы біржолғы қайырмалдық жасай алады.

4.4.1. Қайырымдылықтың Қоғамдық қордың шотына аударылуы, оның ішінде жобалар аясында SMS хабарлама жіберу донордың осы келісім шарттарымен толық келіскенін көрсетеді.

4.4.2. Егер донор таңдаған қайырмалдық аудару әдісі «Төлем мақсаты» анықтамасын қамтыса, донор өз таңдауы бойынша мынадай нұсқалардың бірін көрсетеді:
- Қордың жарғылық қызметіне қайырмалдық. ҚҚС салынбайды;
- Ағымдағы бағдарламаларға қайырымдылық. ҚҚС салынбайды.

4.4.3. Донорды тіркеу кезінде төлеушіні дұрыс сәйкестендіру үшін донор өзінің байланысын көрсетеді: электрондық пошта мекенжайы және / немесе телефон нөмірі.

4.4.4. Донордан Қоғамдық қордың ағымдағы шотына немесе жағдайға байланысты Қоғамдық қордың төлем жүйесіндегі шотына ақша қаражатының түскен күні Офертаның қабылданған күні және тиісінше Келісім жасалған күн болып табылады; сондай-ақ қысқа мәтіндік хабарламаны (СМС) жіберу күні немесе қордың уәкілетті өкілдерінің қайырмалдықтарды жинау үшін жәшіктен (жәшіктен) қаражат алған күні көрсетіледі.

5. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

5.1. Қоғамдық қор осы шарт бойынша Донордан алынған қаражатты қатаң түрде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес және өзінің жарғылық қызметі шеңберінде пайдалануға міндетті.

5.2. Донордың қайырмалдық аудару кезінде төлемнің тиісті мақсатын көрсете отырып, көмек объектісін өз қалауы бойынша таңдауға құқығы бар. Жобалардың ағымдағы тізімі www.detiangeli.kz сайтында, әлеуметтік желілер мен БАҚ-та жарияланады.

5.3. Мекенжайсыз қайырмалдық алған кезде Қоғамдық қор қызметтің ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттің бекітілген баптарын негізге ала отырып, оны пайдалануды дербес айқындайды.

5.4. Мұқтаж адамның тегі мен аты көрсетілген қайырмалдық алғаннан кейін Қоғамдық қор осы жобаға көмек ретінде қайырмалдық жібереді. Егер нақты жоба бойынша қайырмалдықтар сомасы көмек көрсету үшін қажетті сомадан асып кеткен жағдайда, Қоғамдық қор бұл туралы донорларды сайтта ақпарат жариялай отырып хабардар етеді. Қоғамдық қор алынған қайырмалдықтар сомасы мен жарғылық мақсаттарда нақты жоба бойынша көмек көрсету үшін қажетті сома арасындағы оң айырманы пайдаланады (азаматтарды әлеуметтік қолдау және қорғау, халықаралық жобалар мен бағдарламаларды, оның ішінде қайырымдылық бағдарламаларды іске асыру үшін)«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001 жылғы 16 қаңтардағы № 142-II ҚР Заңына сәйкес азаматтарды әлеуметтік қолдау мен қорғауға бағытталған жалпы мүдделерге негізделген). Қаржыландыру мақсатының өзгеруімен келіспейтін донордың осы ақпарат жарияланғаннан кейін күнтізбелік 14 күн ішінде жазбаша нысанда өтеуді талап етуге құқығы бар.

5.5. Нақты мақсат көрсетілмей алынған қайырмалдықтар Қордың жарғылық мақсаттарына қол жеткізу үшін пайдаланылады (мүмкіндіктері шектеулі адамдарға көмек көрсету, интернаттарда орналастыру, оңалту жабдығын сатып алу, әлеуметтік және медициналық бағдарламаларды әзірлеу, «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» ҚР 2001 жылғы 16 қаңтардағы № 142-II Заңына сәйкес Қордың әкімшілік қажеттіліктеріне арналған шығыстар).

5.6. Донор Донордың өз еркімен қайырмалдық жасау кезінде берген жеке деректерін (аты, мекен-жайы, тұрғылықты жері, электрондық поштаның мекенжайы, банк деректемелері), оның ішінде үшінші тұлғаларға (с келісімінің негізінде) осы келісімді орындау мақсатында мынадай іс-әрекеттерді қоса алғанда: электрондық поштаны жинау, тіркеу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), алу, пайдалану, беру (тарату, ұсыну, қол жеткізу), деперсонализациялау, бұғаттау, жеке деректерді жою, жою. Қалған барлық жағдайларда Қоғамдық бiрлестiк Донордың жеке ақпаратын оның жазбаша келiсiмiнсiз үшiншi тұлғаларға жария етпеуге мiндеттенедi.

Мұндай ақпаратты сұратуға уәкілетті мемлекеттік органдар тарапынан осы ақпаратқа қойылатын талаптар ерекшелік болып табылады.

Дербес деректерді өңдеуге келісім Донор оларды жазбаша түрде алғанға дейін қолданылады.

5.7. Донордың қайырмалдықтарды пайдалану туралы ақпарат алуға құқығы бар. Донордың талабы бойынша Қоғамдық қор: алынған қайырмалдықтарды тиісті бухгалтерлік құжаттармен мақсатты пайдаланғанын растауға дайын; донорға қолданыстағы жоба шеңберінде көмек туралы, сондай-ақ жауапты медицина қызметкерлеріне ауру тарихынан үзінді түрінде берілген көмек нәтижелері туралы ақпарат беруге міндетті.

Атаулы көмек көрсету туралы шешім қабылданатын құжаттар, оның ішінде медициналық және басқа да материалдар Қоғамдық қордың мұрағатында сақталады.

5.8. Қор осы Келісімде көрсетілген міндеттемелерден басқа, Донор алдында басқа міндеттемелерді көтермейді.

6. Басқа шарттар

6.1. Осы Келісім бойынша Тараптар арасында даулар мен келіспеушіліктер туындаған жағдайда, егер бұл мүмкін болса, олар келіссөздер жолымен шешілетін болады. Егер дауды келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаса, даулар мен келіспеушіліктер Қоғамдық қордың орналасқан жері бойынша соттарда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешілуі мүмкін.

7. Қоғамдық қор туралы ақпарат

Қоғамдық қор Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және жұмыс iстейтiн заңды тұлға болып табылады.

"Дети ангелы" Қоғамдық Қоры

Банктік деректемелер:

БСН 200140016299
Шот нөмірі KZ709470398993063337
Банктің БСК ALFAKZKA
«АЛЬФА-БАНК» ДБ АҚ
ҚБЕ 18

Мекенжайы: ҚР, 100000, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек Би атындағы аудан, Молоков көшесі, 55/2 құрылыс.